Header Bewoner gehandicaptenzorg

Een gelukkig leven voor iedereen
Bij Verkerk willen we ervoor zorgen dat bewoners met een beperking of handicap een gelukkig leven kunnen leiden door te kunnen zijn wie ze werkelijk zijn. We begrijpen dat gehandicapte bewoners unieke uitdagingen hebben, en we streven ernaar om hun leven te verbeteren door maatwerkoplossingen te bieden.

Een verschuiving naar welzijn
In Nederland zien we een verschuiving van het medische model naar het welzijnsmodel, waarbij het niet alleen draait om overleven, maar om een leven waarin je gelukkig bent en gezond. Dit betekent dat we de wereld openstellen voor gehandicapte bewoners door barrières weg te nemen en kansen te creëren.

Ondersteuning waar nodig
We begrijpen dat ondersteuning voor de bewoners al begint voordat ze officieel zorg nodig hebben. Het begint met dagelijkse keuzes die bijdragen aan een gezond leven. Verkerk is er vanaf het begin om de bewoners te ondersteunen, en we gebruiken technologie alleen waar het absoluut noodzakelijk is. Wanneer communicatie een uitdaging vormt, maken we gebruik van geavanceerde sensortechnieken om hun behoeften kenbaar te maken aan de zorgverlener.

Eenvoud en helderheid
Ons doel is om de zorgverleners binnen de gehandicaptenzorg alleen de informatie te tonen die echt relevant is voor de behoeften van bewoners. We doen dit door middel van duidelijke symbolen en statusupdates op hun smartphones. We streven naar eenvoud en duidelijkheid. Indien nodig maken we gebruik van camerabeelden om onderbrekingen te minimaliseren en nabijheid te bieden. 

Een wereld waarin de bewoner centraal staat
In onze ideale wereld behoort de kamer van de bewoner volledig toe aan hen. Dit betekent dat niemand anders toegang heeft tot hun kamer, tenzij het absoluut noodzakelijk is. Bewoners hebben eenvoudige toegang tot hun eigen kamer en kunnen vrij door het hele pand en de buitenwereld bewegen. We beperken alleen waar nodig door deuren te sluiten of GPS-tracking in te zetten, om persoonlijke risico's te minimaliseren, zoals het monitoren van bewegingen uit bed, geluiden, of in geval van nood een oproep te maken.

Onze doelstellingen voor gehandicapte bewoners?

  • Vrijheid om te zijn wie ze zijn
  • Respect voor privacy zonder onnodige inbreuk
  • Streven naar levensgeluk
  • Actieve deelname aan het leven
  • Beperkingen alleen daar waar het echt nodig is
  • Snelle toegang tot de juiste hulp
  • Minder onnodige storingen
  • Veilig kunnen bewegen
  • Een goede nachtrust

Benieuwd naar hoe we bewegingsvrijheid realiseren? Kijk eens naar ons inspirerende voorbeeld: