Kwaliteit en maatschappij

De maatschappij maken we met z’n allen
Maatschappelijk verantwoord ondernemen, een gevleugeld begrip. Een begrip dat wij hebben vertaald in beleid, namelijk in onze bedrijfsvoering. Nadenken over en invulling geven aan MVO is al geruime tijd vanzelfsprekend.

Prettige werkomgeving
We beschikken over een enthousiast en gedreven team, waarvan de meeste medewerkers al jarenlang bij ons bedrijf werken. Verkerk Service Systemen biedt dan ook een inspirerende werkomgeving met alle mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling. Samen bouwen we aan de toekomst van de gezondheidszorg. Iets waar wij trots op zijn.

MVO
Samen met de zorg voor de mensen delen we de zorg voor onze planeet. Het verantwoord omgaan met
zorgtechnologie levert een steeds belangrijkere bijdrage aan een fijne leef- en werkomgeving. Onderzoek en innovatie dragen bij aan nieuwe inzichten over het gebruik en de mogelijkheden hiervan. Wat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen betekent voor Verkerk Service Systemen, staat omschreven in het VINCI Manifesto. Hierin staan acht overtuigingen die ontleend zijn aan de doelstellingen van het Global Compact Verdrag van de Verenigde Naties, dat door VINCI werd ondertekend. De acht overtuigingen zijn:

1. Samen ontwerpen en bouwen
2. Samen voldoen aan ethische principes
3. Samen naar een snellere milieutransitie
4. Samen deelnemen aan maatschappelijke projecten
5. Samen streven naar 100% ongevalvrij
6. Samen gelijkheid en diversiteit bevorderen
7. Samen duurzame loopbanen bevorderen
8. Samen delen in de voordelen van onze prestaties

CO2-neutraal in 2050? Wij werken er nu al aan!
VINCI Energies NL en de merken die hier onderdeel van zijn hebben als doel gesteld om in 2050 CO2-neutraal te zijn in overeenstemming met het Klimaatakkoord van Parijs. Om deze doelstelling en cultuurverandering te bereiken is een ambitieus stappenplan opgesteld. Zo gaan we in 2025 voor een reductie van 20% van de
relatieve CO2-uitstoot ten opzichte van 2018, in 2030 voor een vermindering van minimaal 40% en werken we daarna verder richting neutraliteit. Hoe eerder, hoe beter. Hoe we dat doen? Toekomstige initiatieven en
oplossingen zullen ons ongetwijfeld verder helpen maar vandaag de dag maken we ons hard voor onder andere:

- Verduurzaming van ons wagenpark
- Minder kilometers op de weg
- Efficiënter werken
- Hybride werken
- Zoveel mogelijk service op afstand waar het kan
- De oorsprong van onze eigen producten en systemen
- Recycling van producten via stichting OPEN
- De mogelijkheden van refurbished producten benutten
- Ideale afvalinzameling en verwerking
- Duurzaam en efficiënt gebruik van verpakkingsmaterialen
- Duurzame huisvesting
- Selecteren van gelijkgestemde leveranciers, partners en klanten

Op naar 2050!