Header vss website zorgconsultancy 1581 x 469

Bij Verkerk Service Systemen ligt de focus op de rol van systeemintegrator met aandacht voor cliënten en zorg. Het gaat namelijk verder dan enkel de technologische middelen die worden ingezet bij zorgorganisaties. Het draait vaak om een positieve cultuurverandering. Ons doel is zorgorganisaties stap voor stap te begeleiden naar innovatieve en hoogwaardige oplossingen die op alle fronten ondersteunen en versterken. Zo zetten we zorgtechnologie op de meest efficiënte manier in, met het beste resultaat. Zonder zorgconsultancy is de kans op succes kleiner!

Op weg naar het beste resultaat
Een traject bestaat uit verschillende fasen. Het intakeproces vormt de belangrijkste basis. Door gesprekken aan te gaan met de zorgverantwoordelijke, teamleider en verzorgenden krijgen we een goed beeld van de mogelijke volgende stappen voor de organisatie. We vinden niet het wiel opnieuw uit, maar beginnen met de bestaande mogelijkheden. Toch gaat onze aandacht verder dan dat. Cliënten zijn even belangrijk. Wat kunnen ze zelf doen en waar halen ze vreugde uit? Met informatie uit verschillende intakegesprekken kunnen we een stevige basis leggen en verder bouwen aan wat echt nodig is voor zowel de zorg als de cliënt.

Wanneer al deze aspecten in kaart zijn gebracht, kunnen we concreet advies geven of een gezamenlijk stappenplan opstellen. Door betrokkenheid bij de ontwikkeling ontstaat er draagvlak voor het implementatieproces van zorgtechnologie bij de persoon met een hulpvraag en de hulpverlener. De technologie moet taken vergemakkelijken of zelfs overnemen.

Zo eenvoudig als informatie slechts één keer digitaal invoeren en dan vanaf elk apparaat toegankelijk hebben. Het zijn kleine details die werken met zorgtechnologie aangenamer maken. Of het nu gaat om elke cliënt zijn vrijheid en onafhankelijkheid geven zonder constante begeleiding, maar pas een waarschuwing krijgen bij mogelijke gevaarlijke situaties.

Door duidelijke doelen te hebben en zorgvuldige bijsturing van de technologie kunnen we echt aandacht besteden aan de cliënt. Dit doen we altijd over de assen van Mens-Visie-Techniek-ProcesEvaluatie
Daarna volgen evaluatiesessies. Niet alleen voor zorgverleners, maar ook voor de zorgconsultant zelf. We leren gezamenlijk van behaalde resultaten via een grondige evaluatie. Dit succes schalen we op. Dit leidt tot ontwikkelingen in onze visie op menselijke aspecten, het optimalisatieproces en technische verbeteringen. Observeren, denken en handelen. Juist in die volgorde. Dit creëert een wisselwerking tussen kennis en behoeften, wat toekomstige vraagstukken aan het licht brengt. Elk van deze stappen draagt bij aan mijlpalen en successen voor cliënten. Een glimlach en geluk zorgen ervoor dat we niet alleen dagen aan iemands leven toevoegen, maar vooral leven aan iemands dagen. Daar gaan we voor!