24 uur per dag en 7 dagen in de week is de Servicedienst van Verkerk Service Systemen beschikbaar om eventuele verstoringen het hoofd te bieden. 

Vragen en melden van storingen tijdens werkuren
Tijdens werkdagen is vanaf 07:45 uur tot en met 16:30 uur onze Servicedesk ingericht voor vragen en het melden van storingen.

Melden van urgente storingen na 16:30 uur
Buiten kantoortijden is onze Storingsdienst (alleen voor urgente storingen) beschikbaar. De Storingsdienst is niet ingericht op het antwoorden of verwerken van niet-urgente vragen.  

Service en onderhoud 
Regelmatig onderhoud aan een verpleegroepsysteem of installatie leidt vanzelfsprekend tot het verlengen van de levensduur waarbij de exploitatiekosten zo laag mogelijk blijven. Echter door allerlei oorzaken kunnen er soms problemen optreden. De Servicedienst van Verkerk staat op die momenten graag ter beschikking.

Bereikbaarheid
Serviceverlening aan onze klanten staat hoog in het vaandel bij Verkerk. Op het moment dat er een verstoring optreedt reageren we daar adequaat op en lossen we het probleem zo snel mogelijk worden op. Zo garanderen wij een veilige woon- en werkomgeving. Onze specialisten staan altijd voor u klaar! 

Onze Servicedesk en Storingsdienst zijn 24 uur per dag bereikbaar via  telefoonnummer: +31 (0)78 6107800

24/7 servicedienst tijdens corona (COVID-19) pandemie 
Onze serviceverlening verloopt sinds 16 maart 2020 vanwege het coronavirus COVID-19 anders dan dat u van ons gewend bent. Uiteraard met onze vakbekwaamheid, maar veiligheid in ogenschouw genomen. Om uw veiligheid, die van uw medewerkers, cliënten, bewoners en onze medewerkers te waarborgen, hebben wij een aantal richtlijnen opgesteld voor het verlenen van service.

Onze actuele richtlijnen voor serviceverlening op locatie zijn als volgt:

  • Medewerkers van Verkerk zijn vrij van iedere vorm van corona klachten/ symptomen;
  • De te bezoeken locatie is vrij van corona en/ of zijn persoonlijke beschermingsmiddelen aanwezig;
  • Medewerkers van Verkerk dragen op locatie een mondkapje indien er contact is met cliënten;
  • In geval van nood hebben onze medewerkers allemaal de beschikking over aanvullende persoonlijke beschermingsmiddelen. Bij twijfel zullen deze worden ingezet;
  • Werkzaamheden worden altijd vooraf afgestemd. Op deze manier creëren we zoveel mogelijk duidelijkheid voor zowel onze klanten als eigen medewerkers;
  • Direct voorafgaand aan de werkzaamheden op locatie zal er nogmaals overleg plaats vinden tussen u/ de contact persoon en onze medewerker(s) of er nog wijzigingen in de voorwaarden hebben plaatsgevonden.

 

Vanzelfsprekend proberen wij werkzaamheden op locatie te beperken. Om die reden kiezen wij ervoor om de werkzaamheden zoveel als mogelijk op afstand uit te voeren. Mocht dit niet (volledig) mogelijk zijn, dan wordt een eerste analyse op afstand uitgevoerd. Hiermee verkorten wij de effectieve tijd op locatie en kunnen wij doelgericht te werk gaan. (Zie tevens onze algemene richtlijnen vanuit Verkerk Service Systemen)