Header vss website zorgorganisatie 1581 x 469

Zorgorganisaties werken met een grote hoeveelheid aan systemen. Dit zorgt ervoor dat informatie verspreid is. Het aantal systemen vraagt om samenwerking met diverse leveranciers en verschillende belangen.

Verkerk streeft ernaar om een zo laag mogelijke overhead te creëren voor zorgorganisaties, zodat de inzet van medewerkers zoveel mogelijk aan het bed gebeurd. We zien dat er veel systeeminformatie niet wordt uitgewisseld waardoor niet alle beschikbare cliëntinformatie optimaal wordt gebruikt. We stellen ons zelf als doel om zoveel mogelijk informatie van de cliënt eenvoudig en dynamisch beschikbaar te maken tijdens het verlenen van zorg én daarna.

Vanuit de data geeft Verkerk inzicht in de cliënt en het zorgproces zodat de inzet van mensen en middelen aansluit bij de zorgbehoefte. Zo kan de zorgmedewerker zo efficiënt mogelijk werken met de nadruk op hun kennis en vaardigheden van zorg. 

Ketenregisseur
Verkerk is graag ketenregisseur en we functioneren hierin als single point of contact voor alle zorgtechnologie en aanverwante producten van derden. Voor het beheer van technologie is verkerk hoofdaannemer zodat de organisatie slecht één contactpunt heeft. Zo ligt de focus voor zorgorganisatie op het verlenen van zorg. Laat de zorgtechnologie aan ons over. 

Onze doelstellingen voor zorgorganisaties? 

  • Efficiënt organiseren
  • Data (gedreven werken)
  • Procesoptimalisatie
  • Ongeplande zorg inzichtelijk maken 
  • Analyseren wat er nu exact gebeurd
  • Ondersteuning in het optimaliseren van de inzet van zorgmedewerkers