sdw-zuiderdreef

Opdrachtgever

SDW 

Opdracht

Zorgtechnologie op maat

Uitwerking

SDW ondersteunt kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking of een ontwikkelingsachterstand. Zij doen dit op gebied van leven, leren, werken en wonen. Om deze mensen passende ondersteuning te bieden in wonen is er een nieuwe locatie gebouwd met hierin drie soorten type woning: groepswonen, individueel wonen en trainingsappartementen. Bij verschillende soorten mensen, met verschillende soorten woonbehoeftes horen ook verschillende soorten zorg technologische ondersteuningen.  

Samen met Verkerk Service Systemen is er gekozen voor één platform waarop alle wenselijke zorgtechnologie past, maar per bewoner aangewezen kan worden wat er echt noodzakelijk is. In de toekomst is dit te reduceren of uit te breiden. Met één zorgapplicatie via smartphone worden de oproepen beantwoord en afgehandeld, dit kan via een spreek-luisterverbinding dan wel via beeld. 

Verkerk Service Systemen is trots dat we onze bijdrage geleverd in de vorm van: 

Videodeurintercom, leefcirkels, verpleegoproepsysteem IP, Verkerk Zorgapplicatie op smartphones, multisensors en VSS Eagle business intelligence.

Terug naar Langdurige zorg