Header vss website de 5 uitdagingen 1581 x 469

1. Personeelstekort
Er is een groot personeelstekort in de zorg. Er zijn te weinig mensen die voor een baan in de zorg kiezen en er verlaten steeds meer mensen de zorg vanwege leeftijd of werkdruk. Gevolg? Er moet meer met minder. 

2. Bewoner centraal 
De cliënt, daar draait het om. Maar met alle werkzaamheden en de werkdruk in de zorg is dit moeilijk te bewerkstelligen. Gevolg? De eigen regie van de cliënt komt hierdoor in gevaar. 

3. Complexiteit
De complexiteit van de verschillende systemen waarmee gewerkt dient te worden. De hoeveelheid en de verschillende werkwijzen is voor sommige zorgorganisatie bijna niet te overzien. Gevolg? Onbegrip, frustratie en blijven werken volgens verouderde methodes.

4. Kennisniveau
De kennis, acceptatie en het gevoel van het zorgpersoneel sluit niet aan bij de zorgtechnologie die gebruikt wordt. Dit leidt tot foutief gebruik en inzet. Gevolg? Frustratie, angst en wantrouwen. 

5. Informatievoorziening
Het gebruik van diverse informatiesystemen die niet goed op elkaar zijn afgestemd. Gevolg? Zorgorganisaties maken vaak geen optimaal gebruik van "hun" data voor het efficiënter maken van de zorgprocessen. 

6. Ketenverantwoordelijkheid
Software- en datagedreven zorgtechnologie maakt het werk van zorgverleners boeiender maar ook complexer. Het vraagt andere capaciteiten van professionals die hier 24/7 met kennis en passie mee werken. Gevolg? De focus ligt minder op zorg en meer op de werking van alle systemen. 

7. Opendeurenbeleid
Zorgorganisaties worstelen met de invoering van het opendeurenbeleid. Zorgverleners in de instellingen zijn vaak bang dat de bewoners buiten verdwalen. Ook weten de zorgorganisaties niet hoe deze cultuurverandering te beginnen. Gevolg? Je voldoet niet aan de wet en bewoners wachten langer op bewegingsvrijheid.

Lees hoe wij meehelpen met de uitdagingen van jouw zorgorganisatie!