rehoboth-driebergen-verkerk-service-systemen-2

Opdrachtgever

De Brug Driebergen 

Opdracht

Leveren en in bedrijfstellen van zorgtechnologie met diverse integraties

Uitwerking
Aan de Hogesteeg in Driebergen staat Rehoboth, een klein woon-zorgcomplex van De Brug, gebouwd in klassieke villastijl. Na de opwaardering van de zorgtechnologie is Rehoboth een toekomstbestendig verpleeghuis voor kwetsbare ouderen. Mensen met dementie, maar ook andere zorgvragen waarvoor een indicatie en zorg met verblijf nodig is kunnen hier wonen. Kleinschalig wonen en liefdevolle, moderne verpleeghuiszorg staan hier centraal. 

Verkerk Service Systemen is trots dat we onze bijdrage geleverd in de vorm van: 

Toegangsverlening/controle, videodeurintercom, dwaaldetectie, deurstandsignalering, locatiebepaling, zonwering, verpleegoproepsysteem IP, Verkerk Zorgapplicatie smartphones, multisensors en VSS Eagle business intelligence. 

Terug naar Langdurige zorg