beukenstein-driebergen-verkerk-service-systemen-1

Opdrachtgever

De Brug Driebergen 

Opdracht

Leveren en in bedrijfstellen van zorgtechnologie met diverse integraties

Uitwerking
Beukenstein is een toekomstbestendig verpleeghuis voor kwetsbare ouderen. Mensen met dementie, maar ook andere zorgvragen waarvoor een indicatie en zorg met verblijf nodig is kunnen hier wonen. Alle woningen en appartementen zijn bestemd voor mensen met een Wlz-indicatie. Kleinschalig wonen en liefdevolle, moderne verpleeghuiszorg staan hier centraal. 

Verkerk Service Systemen is trots dat we onze bijdrage geleverd in de vorm van: 

Toegangsverlening/controle, videodeurintercom, leefcirkels, dwaaldetectie, deurstandsignalering, locatiebepaling, verpleegoproepsysteem IP, Verkerk Zorapplicatie op smartphones, multisensors en VSS Eagle business intelligence. 

Terug naar Langdurige zorg