header-vss-website-data-op-de-werkvloer

De zorgsector van vandaag staat onder toenemende druk, waardoor de vraag naar een efficiënte en menselijke zorg van morgen steeds groter wordt. Om hieraan te voldoen, is een verregaande digitalisering essentieel en staat voorop binnen ons thema Data voor betere zorg.

Efficiënter werken en innovatie: mens en data in harmonie
Bij het realiseren van kwalitatieve zorg in de toekomst is het van cruciaal belang om efficiënter te werken, te innoveren en nieuwe inzichten te verkrijgen. Daarnaast is het bevorderen van kennisdeling onder zorgverleners een belangrijke pijler. Wij geloven dat zowel de mens als data een centrale rol spelen in dit proces, want om mensen goed te kunnen verzorgen moeten we de juiste data laten stromen.

Flexibele basis voor optimale zorgdigitalisering
Om zorgdigitalisering optimaal te benutten, is een flexibele basis nodig. Daarom bieden wij een digitale infrastructuur die specifiek is afgestemd op de behoeften van jouw zorgorganisatie. Met onze oplossingen kun je op een slimme manier mensen en data aan elkaar koppelen, waardoor je meer inzicht verkrijgt en efficiënter kunt werken. Onze oplossingen bieden nieuwe inzichten en garanderen bewonersveiligheid door middel van sensoring en betrouwbare communicatie. Zo ontstaan nieuwe vormen van geïntegreerde informatievoorziening.

Data-analyse voor inzicht en besluitvorming
Een van de kernaspecten binnen ons thema Data voor betere zorg is data-analyse over de gehele zorgorganisatie. Hierdoor krijg je inzicht in belangrijke patronen en kun je segmenteren, voorspellingen doen en beslissingen nemen op basis van feitelijke informatie. In een zorgmarkt die voortdurend verandert, is het van groot belang om de juiste informatie op het juiste moment bij de juiste persoon te brengen. Dat is ons doel voor elke zorgorganisatie.

Waardevolle inzichten voor zorgorganisaties
Onze toegevoegde waarde voor zorgorganisaties ligt in het bieden van waardevolle inzichten. Enkele voorbeelden van de inzichten die wij nu, en in de toekomst, kunnen bieden:

  • Trends per bewoner: Het identificeren van specifieke trends en behoeften van individuele bewoners.
  • Optimaliseren inzet personeel: Het efficiënt plannen en inzetten van personeel op basis van gegevens.
  • Inzicht in onnodig bezoek: Het verminderen van onnodige bezoeken door beter inzicht in de zorgbehoefte.
  • Inzicht in aanwezigheid personeel: Het monitoren van personeelsaanwezigheid voor een optimale bezetting.
  • Inzicht in leefcirkelgebruik: Het begrijpen en verbeteren van de leefcirkels van bewoners.
  • Trendlijn meer of minder beweging: Het volgen van trends in bewegingspatronen om de gezondheid en het welzijn van bewoners te bevorderen.


Menselijke zorg en digitalisering hand in hand

Bij onze diensten staat het welzijn van zorgorganisaties en hun bewoners voorop. Ontdek via ons thema Data voor betere zorg hoe onze oplossingen een solide basis bieden voor de zorg van morgen, waarin digitalisering en menselijke zorg hand in hand gaan!