rijsenburgh-2
rijsenburgh-1

Opdrachtgever

CuraMare

Opdracht

Aanleg elektrotechnische installaties en levering en inbedrijfstelling zorgoplossingen Verkerk Service Systemen voor woonzorgcomplex Nieuw Rijsenburgh

Uitwerking

Nieuw Rijsenburgh heeft 147 appartementen waar senioren zelfstandig wonen, 13 ruime groepswoningen waar 7 of 8 ouderen die kampen met psychische beperkingen samen wonen en voor tijdelijke zorg zijn bovendien 25 zorghotelkamers beschikbaar. Hier kunnen patiënten terecht die revalideren, andere kortdurende zorg nodig hebben of op vakantie mét behoud van zorg willen in de regio. 

Verkerk en Verkerk Service Systemen hebben opdracht gekregen voor de elektrotechnische installaties inclusief een uitgebreid verpleegroepsysteem VSS-IP in combinatie met draadloze alarmering, integratie van telefonie en DECT, integratie videodeurintercom, besturing zonwering en toegangsverlening.

Terug naar Specialistische zorg