kopie-van-header-blog-wat-gaat-vss-jou-in-2023-brengen-1232-x-400-px-2-

“Het doet al een tijdje heel veel met mij”, vertelt Sjanie van Bergeijk, Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV-er) bij De Lindonk, vol enthousiasme. “Alleen het idee al dat het leven van onze cliënten niet langer stopt bij de deur van de afdeling, maar dat het voor hen mogelijk wordt heerlijk door het pand te wandelen en de brasserie en de tuin te bezoeken”. 

Open deuren met zoveel mogelijk bewegingsvrijheid
“Open deuren?”, hoor ik u denken. “Ja, daarmee introduceert de Swinhove Groep de zogenaamde leefcirkels”, legt Corine den Dekker uit. Als hoofd vastgoed, beheer en onderhoud kijkt ook zij reikhalzend uit naar het moment dat De Lindonk nog meer tot leven komt. “Straks lopen onze cliënten op de woongroep met behulp van een polszender zelf hun eigen voordeur uit om bijvoorbeeld in de brasserie een kopje koffie te drinken. Er waren diverse redenen om met de leefcirkels te starten”, gaat zij verder, “Allereerst vinden wij het belangrijk dat onze bewoners het leven kunnen leiden dat zij willen; daar hoort ook bij dat mensen zo zelfstandig mogelijk kunnen blijven en dus liefst ook zelf, in een voor hen veilige omgeving, moeten kunnen gaan en staan waar ze willen. Daarnaast schrijft de Wet zorg en dwang voor dat wij als zorgorganisatie geen onvrijwillige zorg mogen toepassen, tenzij dit echt nodig is. Tegelijkertijd stonden wij ook voor de keuze onze zorgtechnologie te vernieuwen. Dit alles leidt tot open deuren met zoveel mogelijk bewegingsvrijheid en eigen regie van de cliënt tot resultaat”.
 

Beweging op persoonlijk niveau
Er zijn twee leefcirkels, de eerste omvat het niveau van de afdeling en de tweede cirkel biedt ruimte tot het hele pand. “Op een enkele cliënt na heeft bijna iedereen de tweede leefcirkel toegewezen gekregen”, vertelt Corine. “In nauw overleg met de familie wordt de beslissing tot het toewijzen van de leefcirkel door de arts, de psychloog en de zorg genomen. De familie geeft uiteindelijk toestemming. Overigens kan de bewegingsvrijheid van de cliënt per dag worden aangepast en mocht de leefruimte niet goed passen dan spelen wij daar meteen op in”. “Op dit moment groeien wij naar die nieuwe situatie toe”, vertelt Sjanie, “het is nu vooral zaak de techniek onder controle te krijgen, zo komen wij steeds een stapje dichter bij de vrijheid die zo belangrijk is voor onze cliënten. Binnenkort gaat de deur van negen uur ’s morgens tot acht uur ’s avonds open”, glimlacht zij. 

De introductie van leefcirkels betekent niet alleen voor de cliënten een hele verandering, voor de organisatie kan het gerust een cultuuromslag genoemd worden. “Daarom hebben wij iedereen van onze organisatie, van de medewerkers van de schoonmaak tot die van de transport en ook de kantoormedewerkers, bij de invoering betrokken”, legt Sjanie uit, “de werksituatie verandert, immers er zal meer contact zijn met de cliënten en medewerkers zullen vaker aangesproken worden in de gang. Tijdens workshops kon iedereen aangeven wat hij of zij spannend vond.

Bij diverse bijeenkomsten voor de familie bleek een grote betrokkenheid, want de introductie van de leefcirkels betekent voor hen een grote verandering. De zorgvuldige voorbereiding wordt door hen zeer op prijs gesteld. Persoonlijk ervaar ik dat het lastig is de controle over de cliënten los te moeten laten”, gaat Sjanie verder, “toch weet ik dat als de cliënt straks buiten de afdeling is, ik vertrouwen kan op mijn telefoon die mij exact laat zien waar hij of zij zich bevindt. Zo staat de vrijheid van de cliënt voorop en geeft het ook mij een vrij gevoel als de deur voor hen opengaat”. 

Leefcirkels Swinhovegroep Verkerk

In Verkerk Service Systemen vond de Swinhove Groep de partner die haar begeleidt. “Zowel op het technische vlak als het veranderproces van de mens kan er veel en de zorgtechnologie heeft dan ook heel wat te bieden om de kwaliteit van leven te verbeteren”, vertelt Dennis Bruggeman, accountmanager Zorgtechnologie. “Wij van Verkerk Service Systemen verbinden de mens aan de techniek en de techniek aan de zorg”, gaat zij verder, “je moet het zo zien dat wij de zorgmedewerkers eigenlijk extra ogen, handen en voeten geven. Een veelheid aan technologische toepassingen, denk aan multisensors en badkamertimers in en rondom de kamer van de cliënt, stellen de zorgmedewerker in staat waar nodig heel gericht en snel te handelen. Daarnaast behouden cliënten dankzij de zorgtechnologie hun eigen regie en blijven zij in beweging, wat hen nieuwe prikkels geeft”. 

Interesse in maximale bewegingsvrijheid voor uw organisatie? We vertellen er graag alles over!

Terug naar Nieuws