iman-peeman-data-driven-healthcare-verkerk-service-systemen-2

Beweging is goed. Zeker voor cliënten van zorgorganisaties. Het medicatiegebruik kan afnemen, de nachtrust toe en de fysieke en geestelijke achteruitgang kan geremd worden. Maar hoe meet je deze mogelijk impact? Aan het woord Iman Peeman, Software Architect bij Verkerk Service Systemen. Hij houdt zich dagelijks bezig met innovaties op het  gebied van zorgtechnologie en is nauw betrokken bij de ontwikkeling van VSS Eagle, ons eigen zorgdashboard.

Iman Peeman: “Developers net als ik zijn net verzamelaars. We verzamelen het liefst zoveel mogelijk data die er te verkrijgen is. Waarom? Om systemen te verbeteren. In ons geval; zorgorganisaties met hun eigen verzamelde data vanuit onze zorgtechnologie inzicht geven die ze anders moeilijk zelf feitelijk kunnen maken. Ik noem het de zogezegde onderbuikgevoelens. Wat is de zorgvraag binnen een bepaalde afdeling? Op welk specifiek tijdstip is de vraag het grootst? Wat is de gemiddelde reactietijd? We verzamelen dus operationele data om inzicht te geven in processen (de feitelijke zorgvraag) om een mogelijke voorspelling te doen van de zorgvraag richting de toekomst. Dit uiteraard op de meest veilige manier. We zijn niet voor niets als één van de eerste aanbieders van zorgtechnologie ISO 27001 gecertificeerd.

Gemakkelijk overzicht en inzicht in de zorgvraag
Als Software Architect bij Verkerk Service Systemen vind ik het onze plicht om zorgorganisaties deze inzichten te geven, ze te helpen om de data te begrijpen én deze informatie te gebruiken. Daarvoor hebben we een dashboard ontwikkeld, VSS Eagle. Meten is weten. En weten is de basis om te verbeteren. Dat is de gedachte achter ons ontwikkelde zorgdashboard.  Het geeft organisaties gemakkelijk overzicht en inzicht in de zorgvraag en zorgverlening van hun cliënten. Vergelijken is daarbij de sleutel. Wellicht vraagt één cliënt bovenmatig veel zorg en aandacht en kan op basis van observaties aangevuld met data een beslissing worden genomen over een behandeling.”

Data combineren
Deze informatie is van essentieel belang voor de zorgspecialisten en kan als onderlegger gebruikt worden voor een zorgleefplan. Het dashboard sluit dan ook perfect aan op de nieuwe wetgeving Zorg en Dwang. Deze informatie toont immers aan of het opschalen of vereenvoudigen van zorgtechnologie wenselijk is voor een specifieke bewoner.

Iman Peeman: “Een voorbeeld hoe wij de zorg ondersteunen? Uit verzamelde gegevens blijkt dat veel zorgorganisaties relatief veel tijd kwijt zijn met het toegang verlenen van familie of bekenden van cliënten tot een woongroep of kamer. Doordat wij zaken inzichtelijk maken, kunnen organisaties erop acteren. Het heeft in dit geval geleid tot een andere manier van toegangsverlening tot diverse woongroepen. Daar krijg ik nou energie van!


Slimme analytics
Daarnaast zien we ook de beweging om data met elkaar te combineren en zo een rijker, multidimensionaal inzicht te krijgen in het welzijn van een cliënt. Ook hierin ondernemen we stappen. Zo werken we aan slimme analytics die een samenvatting kan geven. Over bijvoorbeeld een onrustige nacht van een cliënt, gemeten door onze bewegingsmelder. Die deze informatie direct doorgeeft aan een ECD. Deze gegevens kunnen dan eenvoudig gebruikt worden bij het bespreken van een cliënt.

Mijn persoonlijke mening? Als je toch al via zorgtechnologie data verzamelt, gebruik ze dan niet alleen voor alarmeringen of leefcirkels, maar gebruik ze ook om inzicht te krijgen in je processen. Er liggen zoveel verbeterkansen. Laat die niet liggen. Graag spar ik met u hoe we het nog beter kunnen doen op het vlak van data-integraties. U weet me te vinden!

Terug naar Nieuws