Zorginstellingen doen al het mogelijke om hun bewoners een veilige woonomgeving te bieden. In sommige gevallen hebben patiënten meer zorg en aandacht nodig dan anderen. Een voorbeeld hiervan is het weglopen of verdwalen. Om verzorgers ondersteuning te bieden heeft Verkerk Service Systemen passende oplossingen in huis.

VSS Detecta
Ongeoorloofd dwalen door de gang of uit bed vallen zonder dat iemand het merkt. Het is een vaak voorkomend fenomeen in veel zorginstellingen wat ongewenste situaties kan veroorzaken. Maak daarom kennis met de VSS Detecta, de veelzijdige en financieel aantrekkelijke detectie-oplossing van Verkerk Service Systemen.

Eénknopsbediening
Inschakelen is simpel: één druk op de rode knop is voldoende om de VSS Detecta in werking te stellen. Indien er beweging wordt gedetecteerd zal er een signaal worden gezonden naar het VSS verpleegroepsysteem. De bewoner of patiënt zal dus nooit lang op hulp of begeleiding hoeven te wachten, een veilige gedachte! De VSS Detecta is inleerbaar op alle VSS verpleegroepsystemen net als op alle andere gangbare fabrikaten.

We zijn een groot voorstander van het ‘open deuren beleid’ waarbij cliënten de maximale vrijheid genieten die zij op dat moment aankunnen. Het is namelijk geen eenmalige beslissing om iemand restricties op te leggen. Vaak zijn nieuwe bewoners onrustig en lopen veel rond en is een maatregel na verloop van tijd niet meer nodig, terwijl cliënten die al langer in de zorginstelling wonen anders reageren. Dit realiseren we door gebruik te maken van virtuele leefcirkels gestuurd op persoonlijk niveau en worden uitgangen of deuren pas geblokkeerd indien een persoon hier niet bevoegd voor is. Zo behoudt een zorginstelling zoveel mogelijk het open karakter.

Track and trace
In de thuiszorg of extramurale zorg zijn persoonlijke track and trace of GPS tracking systemen ideale methodes om individuen op enkele meters nauwkeurig te volgen zonder dat zij daar last van onderkennen.

Om de werking van ultieme bewegingsvrijheid te bewerkstelligen stellen we altijd samen met de opdrachtgever een protocol en implementatieproces op zodat personeel van de instelling goed wordt opgeleid.

Het RTL Nieuws merkte onze dwaaldetectie leefcirkels op en maakte er een prachtig nieuwsitem van!