Een graadmeter van sociale samenhang is de mate waarin mensen contacten onderhouden met familie, vrienden en buren. Senioren zijn in dit geval een kwetsbare groep. Door het wegvallen van werk en de verminderde eigen mobiliteit ligt vereenzaming op de loer.

Individualisering
Door moderne processen van individualisering en informatisering en door de toegenomen mobiliteit zouden sociale contacten afnemen. Door kleinere families en grotere woonafstanden tussen familieleden kunnen familiecontacten minder frequent en minder persoonlijk worden. Een goed buren- en vriendennetwerk is dan van essentieel belang. 

Door het toepassen van slimme technieken ontstaan er efficiënte oplossingen om gemakkelijk contact te bewerkstelligen en het leven comfortabeler te maken. Bijvoorbeeld real life contact met familie of vrienden.

Van ver weg naar dichtbij
Door bijvoorbeeld beeldbellen is het eenvoudig communiceren met bekenden over de hele wereld. Of door het spelen van interactieve spelletjes of digitale afspraak met een medisch  specialist. Onze oplossingen voor langer thuis wonen kenmerken zich door hun opschaalbaarheid. Zo heeft iedereen een oplossing voorhanden die bij elke specifieke behoefte past. VSS LIFEconnection is daar een uitstekend voorbeeld van!