Van schoonmaken tot reviseren. Van repareren tot vervangen. Elke installatie moet onderhouden worden. En het liefst door een professional. Ook bij het in gebruik nemen van een nieuwe installatie moet een beheer- en onderhoudsplan opgesteld worden. Wat nemen we op voorraad? Hoe vaak moet de installatie geïnspecteerd worden? Welk onderhoudsprogramma moeten we gebruiken? Door een juiste invulling van deze vragen, heeft u langer plezier van de nieuwe installatie en zullen de verstoringen tot een minimum beperkt blijven. Verkerk Service Systemen is een uitstekende partner hiervoor.

Continuïteit
Een gedeelte van de beheer- en onderhoudswerkzaamheden kan zelf uitgevoerd worden, maar als er specialisten nodig zijn, kunnen onze speciaal daarvoor opgeleide technici ingeschakeld worden. Verkerk Service Systemen stelt samen met de opdrachtgever een beheer- en onderhoudsplan op. Een dergelijk plan kan een flinke besparing met zich meebrengen en zodoende wordt er een goed inzicht gegeven in toekomstige onderhoudsuitgaven.

Duidelijke afspraken
Er worden van tevoren afspraken gemaakt over het meest geschikte moment voor het uitvoeren van onderhoud in de vorm van controleren, reviseren, repareren of vervangen. Op deze manier wordt het normale bedrijfsproces van de afnemer zo min mogelijk verstoord.

24/7 service
Serviceverlening staat bij ons hoog in het vaandel. Op het moment dat er een probleem optreedt in een installatie moet daar adequaat op gereageerd worden en moet het probleem zo snel mogelijk worden opgelost. Onze servicedienst wordt aangestuurd door een helpdesk, waar onze klanten 24 uur per dag, 7 dagen in de week met eventuele storingen terecht kunnen. Onze helpdeskmedewerkers proberen zo snel en efficiënt mogelijk te helpen en zullen indien nodig direct de juiste specialist aansturen om zo snel mogelijk een probleem op te lossen.