De zorgmarkt verandert in sneltreinvaart en dat stelt eisen aan zorgorganisaties en aan hun serviceniveau. Traditionele zorgoplossingen voldoen niet meer aan de eisen van vandaag. Het invoeren van zorgtechnologie moet daarom ook geen doel op zich zijn maar echt een middel om de visie op wonen en zorg te realiseren, werkprocessen efficiënter in te richten en doelmatigheid te verhogen.

Combinatie 
Door de verpleegoproep en domotica af te stemmen op het zorgproces wordt het verzorgend personeel efficiënter ingezet in de dagelijkse werkzaamheden. 

Het zorgproces van iedere zorginstelling is uiteraard verschillend. Om die reden wordt er altijd gekeken naar de huidige processen en waar verbetering mogelijk is. 

Multifunctioneel in een veilige omgeving
Door een combinatie van multifunctionele bewegingsdetectie, geluidsdetectie, timerfunctie en actieve alarmtriggering kan een veilige omgeving voor iedere cliënt binnen de langdurige zorg worden gecreëerd. Waar normaal gesproken meerdere losse apparaten nodig zijn in een woning om een veilige leefruimte te creëren, gaan wij zoveel mogelijk voor een alles-in-één oplossing. Een mooi voorbeeld is de Verkerk Zorgapplicatie.