b10596-img1f
b10596-img4f
b10596-img5f

Opdrachtgever

Libertas Leiden

Opdracht

Aanleg innovatieve zorgdomotica 

 

In samenspraak met Libertas Leiden is in Lorentzhof innovatieve zorgdomotica het uitgangspunt. Er is onder andere uitgegaan van het ‘open deuren beleid’, waarbij cliënten de maximale vrijheid genieten die zij op dat moment aankunnen. Sommige cliënten hebben meer zorg en aandacht nodig dan anderen omdat ze soms weglopen van de kamer of woonomgeving en dan gaan dwalen. Wandeldrang resulteert normaliter in een verhuizing naar een gesloten afdeling met weinig bewegingsvrijheid. Dit is voor de desbetreffende cliënt  een ingrijpende gebeurtenis.

Virtuele leefcirkels
Om bewegingsvrijheid van de cliënten zoveel mogelijk uit te breiden naar een  maximale leefomgeving wordt gebruik gemaakt van virtuele leefcirkels. Bewoners ontvangen naar gelang hun oriëntatievermogen  toegang tot ruimten, waarbij hun veiligheid zoveel mogelijk gewaarborgd wordt. Doordat de locatie verschillende woonlagen heeft is er in eigen beheer  software ontwikkeld ten behoeve van de liftsturing. De software herkent een bewoner die gebruik wil maken van de lift. Deze  komt automatisch naar de gewenste verdieping en opent haar deuren. De vooraf ingestelde leefcirkels bepalen naar welke verdiepingen een bewoner wel en niet kan.

Locatiebakens
Leefcirkels worden vooraf bepaald in overleg tussen verpleging, familie en de specialist ouderengeneeskunde. Door middel van locatiebakens binnen het gebouw wordt gemonitord waar een bewoner zich bevindt en worden doorgangen geblokkeerd die buiten de leefcirkels vallen. Op deze wijze behoudt Lorentzhof zoveel mogelijk het open karakter en wordt een maximale bewegingsvrijheid voor haar bewoners gerealiseerd.

Naast leefcirkels maakt Lorentzhof gebruik van een VSS IP verpleegroepsysteem met integratie van videodeurintercom, locatiebepaling bij alarmering, branddetectie, ontruiming, hals-/polszenders en VSS bewegingsdetectoren. Om de werking van de ultieme bewegingsvrijheid te bewerkstelligen is samen met de opdrachtgever een protocol en implementatieproces opgesteld, zodat de medewerkers van Lorentzhof optimaal zijn voorbereid. Zorg van de toekomst met techniek van nu!

Terug naar Langdurige zorg