salem-ridderkerk-02

Opdrachtgever

Salem Ridderkerk

Opdracht

Leveren en in bedrijfstellen van zorgtechnologie met diverse integraties

Uitwerking
Om persoonsgerichte zorg beter tot z'n recht te laten komen, gaat Salem nieuwe huisvesting realiseren. In de nieuwe huisvesting krijgt elke bewoner een grote eigen kamer, eigen sanitair en een pantry. Per groep 8 tot 13 bewoners is er een gezamenlijke huiskamer en kunnen bewoners zelfstandig gebruikmaken van een buitenruimte.

De functie 'Wonen met zorg' wordt aangeboden op het huidige terrein, in twee nieuw te bouwen woonvleugels, een nieuw te bouwen woontoren en in twee te renoveren woonvleugels. Dit plan wordt gefaseerd uitgevoerd. 

Verkerk Service Systemen is trots dat we onze bijdrage geleverd in de vorm van: 

Leefcirkels, locatiebepaling, videodeurintercom, akoestische bewaking, verpleegoproepsysteem IP, zorgapp Sherpa op smartphones, telefonie, Wi-Fi Voip netwerk, PersonenZoekInstallatie en VSS Eagle business intelligence. 

Terug naar Langdurige zorg