verkerk-service-systemen-kalorama-zorgtechnologie-2

Met 5 locaties in de regio Nijmegen is Kalorama een zorgaanbieder voor bijna 500 cliënten. De organisatie biedt zorg voor mensen met een specifieke zorgvraag. De medewerkers van Kalorama organiseren de zorg zodanig dat bewoners en cliënten optimaal ondersteund worden in wat zij kunnen en willen. Met respect en aandacht. Een partner waarmee het dus goed samenwerken is. In een fijn partnership implementeren we in overzichtelijke fasen zorgtechnologie op de werkvloer en helpen zo mee hun zorgprocessen te verbeteren.

De overgang is niet niks
Waarom is er gekozen voor een gefaseerde implementatie? “Kalorama kiest bewust voor deze strategie en innoveert stapsgewijs met een betrouwbare basis. Dat vind ik een slimme zet”; aldus projectleider Ivo Bouman die verantwoordelijk is voor implementatie en oplevering. “De overstap naar vernieuwde zorgtechnologie vergt vaak grote aanpassingen van een zorgorganisatie en hun zorgprocessen. En laten we het nieuwe werken voor de zorgmedewerkers niet vergeten. Hier is vanuit onze kant blijvende aandacht voor. Zo verzorgden we tijdens de overgang naar zorgverlening met smartphones diverse implementatieworkshops en hebben collega’s de eerste nachtdiensten meegedraaid om de zorgmedewerkers bij te staan. Veiligheid boven alles uiteraard. De  evaluatie met de zorgmedewerkers op de werkvloer gaf bruikbare feedback: onze zorgapplicatie werkt ten eerste intuïtief. Dat is goed om te horen. Wel was het voor sommigen even wennen om een smartphone op zak te hebben. Dit soort zaken nemen we direct mee in toekomstige implementatietrajecten.”

Zorgtechnologie in behapbare fasen
De basis voor het hele traject was de uitrol van het VSS zorgplatform. Vanuit dit fundament gaan twee locaties zorg leveren met behulp van VSS zorgtechnologie. Recentelijk was de oplevering bij locatie ’t Höfke in Beek; zorgalarmering en communicatie via onze smartphone applicatie VSS Sherpa en tegelijk een pilottraject met slimme sensoren. Daarnaast communiceren alle 6 locaties via een nieuw telefonieplatform die onze experts realiseerden.

Voorbereid op de toekomst
Met de toegepaste zorgtechnologie is Kalorama nu gereed voor efficiënte en persoonsgerichte zorgverlening. De eventuele toekomstige stap is de inzet van Power BI via het eigen VSS zorgdashboard. Hiermee is de data vanuit de zorgtechnologie gemakkelijk inzichtelijk en evalueren onze consultants deze samen met de zorgorganisatie. De uitkomsten leiden tot nieuwe inzichten en efficiëntere zorgprocessen.


Flexibel voor iedere situatie
Zorgorganisaties verlenen vaak zorg aan meerdere doelgroepen maar eisen een éénduidige basis. De locaties van Kalorama die met onze zorgtechnologie werken zijn via hetzelfde zorgplatform aangesloten bij een redundant datacenter. Ivo Bouman; “De cliënten die Kalorama ondersteunt hebben diverse behoeften. Zo hebben we naast ‘t Höfke als tweede locatie het Centrum voor doofblinden zorgtechnologisch ingericht. Als de deurbel ingedrukt wordt van een cliënt is het mogelijk om een trilpen of ventilator te activeren zodat ze zelfstandig hun bezoek kunnen verwelkomen. Dat is een heel andere zorgvraag dan een bewoner van een PG afdeling. Maar alles verloopt gestructureerd via dezelfde basis: het VSS zorgplatform.”

Kalorama locatie 't Höfke

Veilig werken gewaarborgd
En al die data? Gaan we hier veilig mee om? “Op het gebied van informatiebeveiliging zijn we experts. We zijn niet voor niets ISO 27001 gecertificeerd. Ons doel is dat we eigenlijk zelf zo min mogelijk persoonlijke data willen zien. Dan kan er ook niets misgaan. Wij koppelen tegenwoordig vaak onze smartphone applicatie met de personeelsadministratie van de zorgorganisatie. Zo vindt personeelsbeheer maar op één plek plaats en krijgen zorgmedewerkers vanuit hun eigen werkgever autorisatie om in te loggen op ons zorgplatform. Wij hebben geen inzicht wie dit zijn. Dit hoeven en willen we ook niet weten trouwens. Wij zijn vooral benieuwd naar de data die zorgorganisaties verder kunnen helpen.

Kortom; een machtig mooi traject om aan te werken en zoveel zorgmedewerkers te helpen om maximale zorg te kunnen bieden aan alle bewoners. Sinds de aanbesteding werken we trapsgewijs toe naar dit doel. Mooi om alle werkzaamheden afgelopen periode afgerond te hebben. Zo is Kalorama klaar voor 2022. Daar doen we het voor!” concludeert Ivo Bouman.

Interesse in zorgverlening nieuwe stijl? Wij helpen je graag verder! 

Terug naar Nieuws