wdtm-ketenkeurmerk-leverancier-personenalarmering-3-0-verkerk-service-systemen-2

Recentelijk ontving Verkerk Service Systemen het WDTM ketenkeurmerk: leverancier personenalarmering 3.0. En daar zijn we bijzonder trots op. Na een audit rondom onze informatiebeveiliging (privacywetgeving) en bedrijfsprocessen, mocht collega en manager Product & Business Development Ruud Lohuis het ketenkeurmerk in ontvangst nemen: “Deze erkenning van WDTM is een bevestiging van onze visie op zorgverlening. Het stimuleert om samen te werken en gezamenlijke processen te optimaliseren met als doel de hoogst mogelijke betrouwbaarheid voor de eindgebruiker. Daar zijn wij als Verkerk Service Systemen groot voorstander van.”

Waarom een WDTM ketenkeurmerk Personenalamering 3.0?
Voor zorgtechnologie zoals bijvoorbeeld personenalarmering bestaan geen specifieke eisen of wetgeving waaraan voldaan moet worden. Tevens is bij de inzet van personenalarmering niet alleen het product belangrijk. De gehele keten is van belang voor de betrouwbaarheid en de werking hiervan.

Ruud Lohuis: "Om betrouwbaarheid en veiligheid te kunnen garanderen is het van belang dat je leveranciers, installateurs, zorgcentrales, alarmopvolgers en aanbieders hebt die met elkaar samenwerken. Het WDTM ketenkeurmerk stimuleert om gezamenlijke processen te optimaliseren met als doel de hoogst mogelijke betrouwbaarheid voor de eindgebruiker. Daar zijn wij als Verkerk Service Systemen groot voorstander van. Om die reden hebben wij ons aangemeld om als leverancier getoetst te worden door de Kiwa als onderdeel van het WDTM ketenkeurmerk.

Gecertificeerde partner binnen de keten

Vanuit een positieve audit zijn wij trots te vermelden dat wij als gecertificeerde partner nu onderdeel zijn van de gehele keten. Het behalen van dit keurmerk geeft aan dat kwaliteit en professionaliteit binnen VSS hoog in het vaandel staan.”

Ondersteuning van zorgverzekeraars
Met name de zorgverzekeraars in Nederland zijn zich bewust van de belangrijkheid van een betrouwbare keten op gebied van persoonsalarmering.

Zij maken de beweging om dit dan ook financieel te ondersteunen mits de keten goed is georganiseerd.Voor de verzekeraars geeft het WDTM ketenkeurmerk inzicht van organisaties binnen de keten maximaal samenwerken voor een betrouwbare en veilige persoonsalarmering.

Ruud Lohuis vervolgt: "Dat toekomstige ouderen langer zelfstandig thuis blijven wonen lijkt een feit. Er wordt steeds meer gekeken naar de specifieke behoefte van de persoon en zijn of haar omgeving. Diverse onderzoeken wijzen uit dat ouderen in hun ‘eigen’ omgeving actiever en socialer zijn, wat goed is voor zowel de fysieke als mentale gezondheid."

Intramuraal en extramuraal komt samen
Om regie en zelfstandigheid te behouden is het dus van belang om de techniek op de persoon af te stemmen. Dit vraagt om een andere inzet. Een meer flexibelere vorm van zorgverlening. “Als Verkerk Service Systemen zien wij twee werelden bij elkaar komen, namelijk de intra- en extramurale zorg. Steeds vaker signaleren wij dat een zorgverlener zowel werkzaam is op een afdeling van een zorgorganisatie, als ook huisbezoeken aflegt in de wijk, serviceflat of aanleunwoning. Een betrouwbare keten hierin is altijd één van de speerpunten geweest voor Verkerk Service Systemen en staat voor ons gelijk aan een ander organisatiedoel: maximale ondersteuning bieden aan zorgverleners via zorgtechnologie”, concludeert Ruud Lohuis.

Terug naar Nieuws