coronavirus-2

Algemene richtlijnen:

Verkerk Service Systemen is zich bewust van de mogelijke impact van de uitbraak van het Coronavirus COVID-19 op de gezondheid van onze medewerkers en u als klant.

U acteert binnen de sector die door de overheid als vitaal is aangewezen. Het is belangrijk om u zoveel mogelijk te blijven ondersteunen op een verantwoordelijke manier. Wij informeren u via dit bericht over de maatregelen die zijn én worden genomen om te zorgen voor de gezondheid van onze medewerkers, u als klant en de continuïteit van onze organisatie.

 • Indien één van onze medewerkers milde klachten heeft, zoals neusverkouden, hoesten, keelpijn of verhoging vanaf 38 graden, blijft deze collega thuis.
 • Alle medewerkers werken zoveel mogelijk vanuit huis, daar waar mogelijk.
 • Om de continuïteit van zorg en werkzaamheden te waarborgen zijn er een aantal noodoplossingen gecreëerd, welke bij een calamiteit op korte termijn worden ingezet.
 • Met inzet van extra personeel op de servicedesk en technologische uitbreidingen, zijn wij in staat om het merendeel van de werkzaamheden op afstand voor u uit te voeren. Hierdoor kunnen we toch voldoen aan uw verzoek, zonder daarbij de gezondheid in gevaar te brengen.


Onze werkzaamheden (zowel op locatie als op afstand) worden uitgevoerd door technici. Zij zijn dus onmisbaar en wij letten goed op deze hardwerkende collega’s, net als dat u goed zorgt voor uw eigen medewerkers. Indien een werksituatie in hun ogen eigen niet veilig is in relatie met de veiligheidsmaatregelen die op dat moment gelden, zal dit bespreekbaar gemaakt worden en in overleg met u worden aangescherpt.

Verkerk Service Systemen zal er alles aan doen om de werkzaamheden binnen de afgesproken termijn te voltooien. Een goede relatie met onze klanten is geïntegreerd in het DNA van onze organisatie. In geval van onderbreking van onze diensten als gevolg van de ontwikkeling van de virusuitbraak, zullen wij u hierover zo snel mogelijk informeren. Indien het geval is dat wij onze werkzaamheden bij u als opdrachtgever niet meer kunnen uitvoeren, vragen wij u dit zo snel mogelijk aan ons te melden.

 

Richtlijnen voor serviceverlening op locatie: 

Update: 30-08-2021

Onze serviceverlening verloopt sinds 16 maart 2020 vanwege het coronavirus COVID-19 anders dan dat u van ons gewend bent. Uiteraard met onze vakbekwaamheid, maar veiligheid in ogenschouw genomen. Om uw veiligheid, die van uw medewerkers, cliënten, bewoners en onze medewerkers te waarborgen, hebben wij een aantal richtlijnen opgesteld voor het verlenen van service.

Vanaf 11 mei 2020 is het “nee, tenzij” beleid aangepast, in lijn met de RIVM richtlijnen en in overleg met diverse eindgebruikers. Onze werkzaamheden op locatie zijn uitgebreid met vernieuwde richtlijnen. Hierdoor is het mogelijk om klant specifieke wensen en/of noodzakelijke werkzaamheden uit te voeren.

Onze ervaringen, maar met name de ervaringen vanuit onze doelgroep, hebben er toe geleid dat de regels en voorschriften omtrent persoonlijke beschermingsmiddelen moesten worden aangescherpt. Deze aanvullende maatregel is gericht op medewerkers welke direct in contact komen met bewoners, zorgverleners en bezoekers op één van onze klantlocaties en omvat het nadrukkelijk gebruik van een mondkampje in deze omgevingen.

Onze actuele richtlijnen hiervoor zijn nu dus:

 • Medewerkers van Verkerk zijn vrij van iedere vorm van Corona klachten/symptomen;
 • De te bezoeken locatie is vrij van Corona en/of er zijn persoonlijke beschermingsmiddelen aanwezig;
 • Medewerkers van Verkerk dragen op locatie een mondkapje indien er contact is met cliënten;
 • In geval van nood hebben onze medewerkers allemaal de beschikking over aanvullende persoonlijke beschermingsmiddelen. Bij twijfel zullen deze worden ingezet;
 • Werkzaamheden worden altijd vooraf afgestemd. Op deze manier creëren we zoveel mogelijk duidelijkheid voor zowel onze klanten als eigen medewerkers;
 • Direct voorafgaand aan de werkzaamheden op locatie zal er nogmaals overleg plaats vinden tussen u/de contactpersoon en onze medewerker(s) of er nog wijzigingen in de voorwaarden hebben plaats gevonden.


Vanzelfsprekend proberen wij werkzaamheden op locatie te beperken. Om die reden kiezen wij ervoor om de werkzaamheden zoveel als mogelijk op afstand uit te voeren.

Mocht dit niet (volledig) mogelijk zijn, dan wordt een eerste analyse op afstand uitgevoerd. Hiermee verkorten wij de effectieve tijd op locatie en kunnen wij doelgericht te werk gaan. Zie tevens onze algemene richtlijnen vanuit Verkerk Service Systemen.

Mochten er specifieke vragen of werkzaamheden nodig zijn om uw locatie, organisatie, medewerkers of bewoners zo veilig en gezond mogelijk te houden kunt u altijd contact met ons opnemen.

In overleg zullen wij voor zo ver mogelijk u ondersteunen. Deze verzoeken kunt u richten aan 
helpdesk@verkerk.com of telefonisch via  078 – 610 78 00.

Aanvullende serviceverlening op afstand:

Om ervoor te zorgen dat uw organisatie de vitale werkzaamheden optimaal kan blijven uitvoeren, hebben wij een aantal extra mogelijkheden voor u beschikbaar. Service de wij als organisatie kunnen verlenen op afstand en noodmaterialen die u ‘plug & play’ kan gebruiken bij u op locatie zonder tussenkomst van onze technici. Daarnaast is:

 • Onze servicedesk is extra bemand, hierdoor is er meer capaciteit beschikbaar voor onder andere programmeerwijzigingen op afstand.
 • Het is mogelijk om ‘ingeleerde’ noodalarmeringsets te bestellen. Een noodalarmeringset bestaat uit een ontvanger en hals- of polszender of een ontvanger met bewegingsmelder. De set is gemakkelijk inplugbaar, Zodat de veiligheid van een cliënt kan worden gewaarborgd, zonder inzet van technisch personeel.

Reservevoorraad op orde?

Dringend advies vanuit Verkerk is om te kijken of er voldoende reservevoorraad is op de locaties voor de continuïteit van de dienstverlening. Op deze manier kan er snel geschakeld worden in geval van nood of wanneer er apparatuur uitvalt. U kunt noodalarmeringsets en reservevoorraad bestellen via leveranties@verkerk.com of via de webshop https://shop.verkerkservicesystemen.nl/inloggen/.

Revisiedata van bovenstaande berichtgeving: 

Versie 01: 16 maart 2020
Versie 02: 1 mei 2020 
Versie 03: 12 mei 2020
Versie 04: 28 augustus 2020
Versie 05: 04 november 2020
Versie 06: 15 december 2020
Versie 07: 13 januari 2021
Versie 08: 22 januari 2021
Versie 09: 03 februari 2021
Versie 10: 30 maart  2021
Versie 11: 14 april 2021
Versie 12: 28 april 2021
Versie 13: 30 augustus 2021

Terug naar Nieuws