coronavirus-2

Algemene richtlijn:

Verkerk Service Systemen is zich bewust van de mogelijke impact van de uitbraak van het coronavirus COVID-19 op de gezondheid van onze medewerkers en u als klant.

U acteert binnen de sector die door de overheid als vitaal is aangewezen. Het is belangrijk om u zoveel mogelijk te blijven ondersteunen op een verantwoordelijke manier. Wij informeren u via dit bericht over de maatregelen die zijn én worden genomen om te zorgen voor de gezondheid van onze medewerkers, u als klant en de continuïteit van onze organisatie.

  • Indien één van onze medewerkers milde klachten heeft, zoals neusverkouden, hoesten, keelpijn of verhoging vanaf 38 graden, blijft deze collega thuis.

Onze werkzaamheden (zowel op locatie als op afstand) worden uitgevoerd door technici. Zij zijn dus onmisbaar en wij letten goed op deze hardwerkende collega’s, net als dat u goed zorgt voor uw eigen medewerkers. 

Verkerk Service Systemen zal er alles aan doen om de werkzaamheden binnen de afgesproken termijn te voltooien. Een goede relatie met onze klanten is geïntegreerd in het DNA van onze organisatie. In geval van onderbreking van onze diensten als gevolg van de ontwikkeling van de virusuitbraak, zullen wij u hierover zo snel mogelijk informeren. Indien het geval is dat wij onze werkzaamheden bij u als opdrachtgever niet meer kunnen uitvoeren, vragen wij u dit zo snel mogelijk aan ons te melden.

Richtlijnen voor serviceverlening op locatie: 

Update: 17-08-2022

Onze serviceverlening op locatie heeft de afgelopen 2,5 jaar vanwege het coronavirus COVID-19 onder strikte richtlijnen plaatsgevonden. Dit om de veiligheid van uw medewerkers, clienten, bewoners en onze medewerkers te kunnen waarborgen. Met ingang van 01 augustus 2022 is besloten om de richtlijnen voor service verlening op locatie te versoepelen. 

Alle verzoeken omtrent serviceverlening op locatie vinden plaats zoals we voorheen gewend waren, tenzij er corona besmettingen zijn op de locatie waar de werkzaamheden plaats moeten vinden. Wanneer bewoners of clienten besmet zijn op de locatie zal er in gezamenlijkheid per situatie bekeken worden, welke risico's er zijn en hoe deze beheerst kunnen worden, alvorens de werkzaamheden op locatie worden uitgevoerd. Dit om de veiligheid van uw bewoners, zorgverleners/ personeel en onze technici te borgen. 

 

Onze actuele richtlijnen hiervoor zijn nu dus:

  • Medewerkers van Verkerk zijn vrij van iedere vorm van corona klachten/symptomen;
  • De te bezoeken locatie is vrij van Corona of in gezamenlijkheid is op voorhand besloten welke welke werkzaamheden uitgevoerd worden

Vanzelfsprekend proberen wij op ieder verzoek van serviceverlening op locatie te acteren. Afgelopen 2,5 jaar is gebleken dat veel verzoeken, vanwege aanpassingen op de servicedesk en ontwikkelingen in technologie, ook op afstand uitgevoerd kunnen worden. Hiermee verkorten wij de responstijd van het verzoek en kunnen wij onze technici effectiever inzetten. Zo bent u sneller geholpen en ervaart uw locatie minder overlast of hinder, vanwege deze voordelen zullen wij service op afstand vaker inzetten wanneer dit mogelijk is.

Mochten er specifieke vragen of werkzaamheden nodig zijn om uw locatie, organisatie, medewerkers of bewoners zo veilig en gezond mogelijk te houden kunt u altijd contact met ons opnemen.

In overleg zullen wij voor zo ver mogelijk u ondersteunen. Deze verzoeken kunt u richten aan 
helpdesk@verkerk.com of telefonisch via  078 – 610 78 00.

Aanvullende serviceverlening op afstand:

Om ervoor te zorgen dat uw organisatie de vitale werkzaamheden optimaal kan blijven uitvoeren, hebben wij een aantal extra mogelijkheden voor u beschikbaar. Service de wij als organisatie kunnen verlenen op afstand en noodmaterialen die u ‘plug & play’ kan gebruiken bij u op locatie zonder tussenkomst van onze technici. Daarnaast is:

  • Onze servicedesk is extra bemand, hierdoor is er meer capaciteit beschikbaar voor onder andere programmeerwijzigingen op afstand.
  • Het is mogelijk om ‘ingeleerde’ noodalarmeringsets te bestellen. Een noodalarmeringset bestaat uit een ontvanger en hals- of polszender of een ontvanger met bewegingsmelder. De set is gemakkelijk inplugbaar, Zodat de veiligheid van een cliënt kan worden gewaarborgd, zonder inzet van technisch personeel.

Reservevoorraad op orde?

Dringend advies vanuit Verkerk is om te kijken of er voldoende reservevoorraad is op de locaties voor de continuïteit van de dienstverlening. Op deze manier kan er snel geschakeld worden in geval van nood of wanneer er apparatuur uitvalt. U kunt noodalarmeringsets en reservevoorraad bestellen via leveranties@verkerk.com of via de webshop https://shop.verkerkservicesystemen.nl/inloggen/.

Revisiedata van bovenstaande berichtgeving: 
Versie 14: 17 augustus 2022

Terug naar Nieuws