presentatie-web

Data is anno 2020 nog nooit zo gewild geweest. Zorgorganisaties kunnen met hun eigen verzamelde data vanuit de aanwezige zorgtechnologie inzicht geven die ze anders moeilijk zelf feitelijk kunnen maken. De smartphones van alle zorgverleners verzamelen bijvoorbeeld automatisch alle relevante acties zoals het aantal oproepen, wie de oproep heeft gemaakt, wat de zorgtijd per persoon is. Tevens kan op afstand real-time gekeken worden in een zorgkamer bij een noodgeval. Deze data wordt via ons eigen Power BI platform in een zorgdashboard gemakkelijk inzichtelijk gemaakt. Hoe borgen we de veiligheid van al deze data? Harold Kooij, technisch consultant van Verkerk Service Systemen neemt ons mee: “De privacy van bewoners en medewerkers moet gewaarborgd blijven, dat is ons doel!”
 
Cruciale verbindingen
Verkerk opereert als system integrator binnen de gezondheidszorg. Hierbij maken we gebruik van koppelingen en netwerken om bijvoorbeeld de zorgtechnologie, Wi-Fi en telefooncentrale te laten samenwerken. Dit zijn cruciale verbindingen voor een zorgorganisatie, maar ook gevoelige punten in een netwerk. Harold Kooij: “Zo’n 35% van de geregistreerde datalekken worden veroorzaakt door slecht beveiligde koppelingen en netwerken. Om beveiligd data te kunnen gebruiken, versturen en te verwijderen stellen wij, als system integrator, eisen aan netwerken en koppelingen van onze meewerkende partners en opdrachtgevers. Zo dienen de verbindingen AVG & ISO27001-proof te zijn. Hiermee tillen we het geheel naar het hoogste beveiligingsniveau. Met deze standaarden is de privacy van bewoners en medewerkers zo goed mogelijk gewaarborgd en ligt er consequent een compleet plan klaar voor het beheren, onderhouden en testen van het netwerk en alle koppelingen.” 

Datagedreven zorg
Maar hoe zit het met datagedreven zorg, dé nieuwe trend van zorg verlenen en het middel om de zorg efficiënter in te zetten? Harold Kooij: Wij hebben een IT-structuur ontworpen voor het borgen van deze data in meerdere databases en op diverse servers zowel on-premise en in de cloud. Al deze informatie is afgeschermd voor de buitenwereld via wachtwoorden en gebruikersrechten. Zo houden we ongewenste personen en systemen buiten de deur. Alleen de personen binnen een zorgorganisatie met vooraf bepaalde rechten en een persoonlijk wachtwoord hebben toegang.”

Verkerk zorgdashbord (Microsoft Power BI)

Beeldzorg
Beeldzorg is wat ons betreft een belangrijk element. Al zijn hier in de praktijk nog wel vragen over de privacy. “In onze systemen wordt niets opgeslagen. Beelden kunnen enkel live gezien worden wanneer een alarmmelding wordt gemaakt. Is er geen melding gemaakt of is er een zorgmedewerker op de kamer dan geeft de slimme camera ook geen beelden weer. Dit alles in het kader van de privacy. Stel dat er een situatie zich voor doet waarbij op voorhand wordt bepaald dat slimme camera’s wel mogen opnemen en beeldmateriaal bewaard dient te blijven, dan is dit opnieuw op een volledig afgeschermde omgeving. Ook dan is de structuur zo ingericht dat enkel de personen die hier toe gemachtigd zijn dit kunnen inzien. Ook is het een standaardprocedure dat de familie of contactpersoon van de cliënt hiervan op de hoogte wordt gebracht”, vat Harold Kooij samen.

Nieuwsgierig of uw organisatie AVG & ISO27001-proof is of interesse in datagedreven zorg? Neem contact met ons op!

Terug naar Nieuws