Cliënten wensen zorg op afstand
Langer thuis wonen, bezuinigingen op de zorg. Of u nu intramurale of extramurale zorg levert: u staat voor de uitdaging om binnen grote ontwikkelingen in de zorg, de beste zorg te bieden. Cliënten leven graag zo zelfstandig mogelijk en willen de regie over hun leven houden.

Regie over je eigen leven
Als het noodzakelijk is, ontvangen ze hun zorg het liefst op afstand. En dat is ook niet zo gek, want maar liefst 2 op de 5 cliënten en mantelzorgers ervaren problemen bij het afspreken met een zorgverleners op locatie. Daarnaast vragen de forse bezuinigingen in de zorg om efficiëntere zorgverlening, en daar kan zorg op afstand in voorzien. 

Feiten en cijfers zorg op afstand

  • In 2 jaar tijd is gebruik beeldbellen onder verpleegkundigen met 100% toegenomen
  • 97% van de zorgbestuurders vindt innovaties nodig om voorbereid te zijn op de toekomst
  • Maar liefst de helft van de cliënten ontvangt graag zorg op afstand door online diensten*


Voorbereid op de toekomst
Door zorg op afstand te bieden, voorziet u in de behoefte van uw cliënten en hun mantelzorgers. Bovendien kunt u hierdoor de beste kwaliteit van zorg te blijven bieden, ook in een tijd waarin fors wordt bezuinigd op de zorg. Efficiënt en doelgericht werkt u zo aan betere monitoring en makkelijke communicatie van en naar uw cliënt, mantelzorger, familie en andere behandelaren.